Stomatologické súpravy Miglionico

Spoločnosť Miglionico s.r.l. bola založená v roku 2000, sa špecializuje na výrobu stomatologických súprav a kresiel, z ktorých všetky sú 100% talianskej produkcie. Bez ohľadu na to, že v dentálnej oblasti  je Miglionico  ako výrobca zubných súprav relatívne mladá spoločnosť, ale pomerne v krátkom čase získala vysoké kvalitatívne štandardy ocenenia nielen v Taliansku ale  aj v mnohých iných krajinách. Neustálu pozornosť sústreďuje na kvalitu materiálu, výskum, a na zdokonaľovanie požiadaviek, ktoré si vyžaduje trh,  trhu pre maximálny komfort lekára aj pacienta. Naviac hodnota spoločnosti Miglionico spočíva v tom, že všetky stupne výroby sa vykonávajú priamo u výrobcu –  od starostlivého výberu surovín až po konečnú kontrolu kvality.

Zubné súpravy Miglionico NG
Zubné súpravy Miglionico NT
Zubné súpravy Miglionico N1L
Zubné súpravy Miglionico P19

Úspech a kvalita zubných súprav  Miglionico je výsledkom skúseností zakladateľa spoločnosti Giuseppeho Miglionica, ktorý už viac ako 25 rokov pôsobil v odvetví stomatológie ako odborný technik pre niektorých prestížnych a známych výrobcov zubných súprav.

Z rozsiahleho výskumu a spracovania všetkých problémov, s ktorými sa stretával počas dlhého obdobia svojej asistencie, navrhuje zubné súpravy s maximálnou vášňou a odhodlaním a predovšetkým s osobitnou pozornosťou venovanou detailom a neustálemu vývoju potrieb trhu, pričom osobne vyberá kvalitu surovín pre všetky výrobné procesy, vďaka neustálej interakcii so všetkými zamestnancami. Nič nie je ponechané na náhodu!

V centrále je každá surovina spracovaná a kovaná presným a presným postupom. CAD Cam obrábacie centrá, numerické riadiace sústruhy, polyuretánové karterové lišty, zváracie a ručné maľovanie.

ISO 9001: 2016 ISO 13485: 2016

Miglionico využíva systém kontroly kvality, ktorý zabezpečuje optimálnu realizáciu všetkých fáz súvisiacich s výrobou a marketingom svojich výrobkov, čoho výsledkom je spoločnosť Certified Quality Management System podľa normy UNI EN ISO 9001: 2016 (celková kvalita) a UNI EN ISO 13485 : 2016 (Kvalita zdravotníckych pomôcok), ktorá pracuje s najvyššími štandardmi kvality vo všetkých činnostiach súvisiacich s výrobkami od dizajnu po výrobu až po servis.

Certifikát ES o záruke kvality systému

Zhoda výrobkov so smernicou Európskeho spoločenstva 93/42 EHS a následné uplatňovanie označenia CE na všetky výrobky zaručuje zákazníkovi používanie výrobkov s vysokým stupňom bezpečnosti a dodržiavaním všetkých právnych predpisov EÚ a medzinárodných právnych predpisov.

Zubné súpravy Miglionico sú certifikované na vývoz a komercializáciu aj v mnohých neeurópskych krajinách.