AS2000
Ekonomická trieda s prvou triedou výkonu

Nesvetelný vzduchový scaler ponúka vynikajúci výkon, efektívne chladenie a môžu byť napojené na existujúce turbínové hadice. Borden 2/3 otvory (B2, B3) a Midwest 4 otvory (M4). Frekvencia 6.100 – 6.600 Hz a široká škála tipov (koncoviek) pre rôzne klinické aplikácie.

AS2000 M4
-Nesvetelný vzduchový scaler
-Na Midwest 4 hadicu
-Váha: 69g

AS2000 B2/B3
-Nesvetelný vzduchový scaler
-Na Borden B2/B3 hadicu
-Váha: 65g

Obsahuje 3 tipy (koncovky) (S1, S2 & S3), a kľúč