Kompaktný prístroj na elektronicky riadenú anestézu - Dentapen

Jedinečný patentovaný systém

  • Riadená počiatočná sila a konštantný prietok pre jemnejšie vstreky
  • Počítačový snímač spätnej väzby tlaku
  • Vykonáva aspirácie pre bezpečný postup
  • Znižuje riziko pracovných úrazov: tendinitída, artritída