Owandy Radiology I-Max Touch 2D 2 v 1
Ergonomika softvéru bola vyvinutá pre dotykové a intuitívne používanie všetkých funkcií

I-Max Touch môžete ovládať dotykom prstov. LCD dotyková obrazovka poskytuje celkový vstup do všetkých programov a okamžitý pohľad na snímok vysokého rozlíšenia.

Nastavenie pacienta za niekoľko sekúnd

Pacient je dokonale držaný na mieste tak, že operátor ho môže riadenými svetelnými lúčmi napolohovať do ideálnej pozície. Pacient je riadený opierkou hlavy a „biteblock-om“.

Intuícia 6.zmyslu

12 kompletných a intuitívnych programov pre rýchle a vysoko kvalitné spracovanie snímkou.

Odpojiteľný senzor: cefalometria v ekonomickom režime

Výber medzi ekonomickou cefalometriou alebo dvomi fixnými senzormi pre panoramatické a cefalometrické funkcie. Spolupodieľajúce sa prostriedky sú priamo na mieste pracoviska, nech čokoľvek konfigurujete: ukladanie snímkov na USB kľúč, alebo priamo do PC.

Vyššia bezpečnosť

I-Max Touch značne redukuje dávku rtg. žiarenia, ktoré je potrebné na získanie snímka.

Používanie I-Max Touch – dotykom prstov

Vizualizuje si snímok okamžite a s precíznosťou na obrazovku tak ako je to zobrazené počas akvizície. 6.zmysel grafiky dotykovej obrazovky poskytuje prístup k predvoľbe štandardných vyšetrení. Pre každého pacienta je dráha žiarenia počas expozície optimalizovaná.

Sieťové zdieľanie s voľbou programu

I-Max Touch je možné používať buď z počítača alebo z akéhokoľvek pracovného miesta, ktoré je pripojené ku sieti (skupinová prax).

Ukladanie snímkov na USB kľúč – dáta sú prenosné

Pri I-Max Touch je možné ukladať snímky do pamäte bez toho, aby bol pripojený k PC. Ihneď po prenose na USB kľúč, môžu byť snímky importované do PC v ambulancii.

ImaxTouch_USB_info
ImaxTouch_USB

Technické parametre:

 • Vysokofrekvenčný generátor s konštantným potenciálom
 • Ohnisko: 0,5
 • Min. celková filtrácia: 2,5mm Al ekvivalent
 • Anódové napätie: 60 – 86kV
 • Anódový prúd: 6 – 10mA Panorama, 6 – 12mA Ceph
 • Expozičný čas: 13,8 sek. Panorama, začína pri 4,6 sek. Ceph
 • Stojan (stĺp): Motorizovaný, teleskopický
 • SID (vzdialenosť zdroja od snímku): 500mm Pano., 1650mm Ceph.
 • Digitálny senzor: HD CCD + optická sklenená platňa
 • Zväčšenie: Ceph 1:1,1
 • Rozlíšenie CCD senzora: 10,4 lp/mm (párové riadky)
 • Pripojenie: priama akvizícia cez sieťový kábel alebo cez integrovaný dotykový displej
 • Ukladanie: PC alebo USB kľúč
 • Vstupné napájanie: 220 – 240V / 50 – 60Hz
Owandy Radiology I-Max Touch 3D 3 v 1
Nová generácia 3D senzora s vysokým rozlíšením a kontrastom

Zaručuje spoľahlivú, presnú implantologickú chirurgiu. Popri svojom ušľachtilom dizajne, elegancii, užívateľskej príjemnosti, kvalite snímkov a spoľahlivosti, ponúka až dodnes I-Max Touch 3D najviac prispôsobený 3D senzor pre dentálne využitie.

Vďaka svojmu rozmeru 9,3 x 8,3cm, 3D senzor zachytí celú čeľusť jednotlivými expozíciami, vrátane zaklinených molárov nehľadiac na morfológiu pacienta.

Snímok s vysokým kontrastom a s vysokým rozlíšením, ktorý je generovaný plochým panelovým senzorom umožňuje lekárovi určiť presnú diagnózu v priebehu niekoľkých sekúnd.

I-Max Touch 3D panoramatický prístroj je progresívne, efektívne riešenie, ktoré produkuje snímky vysokej kvality. Ponúka možnosti vykonávania 3D vyšetrenia a taktiež nadobudnutie originálnych 2D panoramatických snímkov (bez rekonštrukcie z 3D snímkov) a taktiež cefalomerické snímky (voliteľné).

3D programy:

 • kompletný chrup
 • Pravý TMJ
 • Ľavý TMJ
 • maxilárny sínus
 • + 2D PAN programy
 • + 2D Cephalo programy (voliteľné)

Owandy Radiology a spoločnosť Materialise Dental podpísali jedinečnú spoluprácu, ktoré im umožňuje ponúknuť svojim užívateľom najlepšie 3D digitálne zobrazovacie riešenie na dentálnom trhu: výkonný panoramatický prístroj s kuželovým lúčom, a I-Max Touch 3D spojili svoje sily s najlepším 3D implantologickým plánovacím softvérom SIMPLANT®.

SIMPLANT® je osvedčený, užívateľsky príjemný systém, ktorý umožňuje rýchlo, presne a efektívne plánovať implantologické procedúry. Je vybavený knižnicou s viac ako 8000 implantátov od 90 rôznych značiek. Má tiež nástroj na vykreslenie mandibulárneho nervu.

Technické parametre:/strong>

 • 3D rotácia 200°
 • Čas rotácie 20 sek.
 • Expozičný čas 8 sek (generátor v pulznom režime)
 • Digitálny senzor-amorfný silikónový plochý panel
 • Povrch senzora: 130 x 130 mm, 512 x 512 pixelov
 • Získaný zväzok lúča: 93 x 83mm
 • 3D zväzok: veľkosť voxel 156 x 156 x 156 ?m