Acteon Satelec X-Mind Unity

Vysokofrekvenčný intraorálny rtg. prístroj s mikroprocesorom riadeným časovačom, s nekompromisným dizajnom a jedinečnými technologickými výhodami.

  • voľba vysokého napätia: 60 a 70 kV
  • anódový prúd od 4 do 7 mA
  • Veľkosť ohniska: 0,4mm
  • Expozičný čas: od 0,01 do 2,00 sek (36 krokov)
  • voľba: filmy senzor a fosforečné platničky
  • príprava pre integrovanie senzora SOPIX
  • použitá ACE technológia – eliminuje preexponovanie snímka
  • zobrauje dávku žiarenia na displeji