Schlumbohm

Endopilot

Endopilot je vynikajúce riešenie pre 100% endodonciu s endomotorom, apexlokátorom, ultrazvukom, vyplachovaním a obturáciou. Je to modulárny koncept prístroja pre rôzne varianty endodontického ošetrenia.

Kľúčové vlastnosti:

  • Modulárne nastavenie až do 5 funkcií na jednom prístroji
  • Spoľahlivé a bezpečné meranie apexu so simultánnou mechanickou preparáciou
  • Úplne izolované kolienko – zaručuje bezpečné a presné meranie apexu a dohľad nad pozíciou koreňového nástroja v kanáliku)
  • Manažment koreňových nástrojov s knižnicou a dohľad nad opotrebovanými nástrojmi
  • Komfortný dotykový displej, rýchle a intuitívne ovládanie
  • Ultrazvuk so selekciou nástrojov a protokol časovača vyplachovania kanálikov
  • Bezšnúrový nožný spínač
  • Recipročný pohyb koreňového nástroja
  • SAF expanzia, môžu sa použiť samonastavujúce koreňové nástroje

Bližšie informácie nájdete v PDF katalógu