Endomotory, apexlokátory MicroMega

MM Control

Endo motor s reguláciou otáčok + integrovaný apexlokátor

Bližšie informácie nájdete v priložených podkladoch:

PDF 1 PDF 2