Čistenie a dekontaminácia vzduchu

BEEWAIRIZÁCIA – nová metóda čistenia vzduchu – krakovanie molekúl

Čistenie a dekontaminácia vzduchu pomocou technológie bevarizácie – krakovanie molekúl.

Bevarizácia umožňuje rozklad všetkých škodlivých molekúl, ktoré znečisťujú a kontaminujú ovzdušie, znovu ich skladá postupom mineralizácie na stabilné molekuly, čím sa vytvorí pôvodný čistý nekontaminovaný vzduch.

Účinnosť tejto technológie je 99,99% (baktérie, vírusy, plesne a chemickí znečisťovatelia).

ZILFOR PURIST – Fotokatalický čistič vzduchu

ZILFOR predstavuje nový systém čistenia vzduchu, ktorý pomocou vysokoúčinnej filtrácie a použitia procesu fotokatalýzy znižuje riziko chemickej a biologickej infekcie. Prístroj môže pracovať 24 hodín denne, 365 dní v roku, čo zaručuje lepšiu kvalitu vzduchu vo vnútorných priestoroch.

PURIST rýchlo eliminuje škodlivé látky a pachy bez uvoľňovania toxických alebo znečisťujúcich látok do životného prostredia, to znamená, že personál, zákazníci a návštevníci majú okamžitý pocit vnímania čistoty a lepšej pohody.

Čistenie a dekontaminácia vzduchu – Tecno-Gaz

Prístroj na sterilizáciu vzduchu s uzavretým okruhom Model Steril Air PRO.