Stomatologické súpravy Belmont (Japonsko)

Belmont – značka spoľahlivosti, trvanlivosti a top kvality stomatologických výrobkov

Belmont vyrába a predáva stomatologické súpravy do celého sveta od r 1960. Od začiatku si vybudoval solídnu reputáciu a výraznú spoľahlivosť.

Stomatologické kreslá Belmont používajú elektro-hydraulický systém a tento postupne od 1936, kedy boli prvýkrat vyrobené hydraulické kreslá, stále vylepšujú.

V stomatologických súpravách je použitý aj pneumatický systém, ktorý je jednoduchý a spoľahlivý aj z pohľadu servisu a spolu s mikroprocesorom riadenými el. modulmi spĺňa všetky nároky súčasných stomatologických súprav.

Japonskí výrobní experti zaručujú, že všetky vzduchové komponenty pracujú spoľahlivo a vyžadujú si minimálne náklady na servis.

Belmont udržuje prísnu kontrolu kvality produktov a častí doma aj prostredníctvom svojich predajcov.

Belmont prijal stabilný systém manažmentu kvality založený na medzinárodných štandardoch  a je  transplantovaný do všetkých svojich výrobných základní po celom svete.