VET

Ponúkame vybrané prístroje pre veterinárne ambulancie:

Pojazdné zubné súpravy
Rádioviziografia
Rtg. prístroje
Kompresory
Ostatné prístroje