Svietidlá NASLI

Ordinácia stomatológie je jedným z pracovísk s mimoriadnou zrakovou náročnosťou. Pre výkon v dutine ústnej je potrebné osvetlenie približne 15 000 lx, avšak iba na ploche len o málo väčšej ako otvorené ústa. Bezprostredné okolie tejto zrakovej úlohy musí byť primerane osvetlené tak, aby kontrast nebol väčší ako 1:5. Ďalšie požiadavky sú kladené na osvetlenosť pozadia zrakovej úlohy.

Cieľom všetkých týchto opatrení je zamedziť častej adaptácii medzi plochami s príliš veľkým pomerom jasov. Výsledkom rešpektovania týchto zásad je výrazne menšia únava zraku lekára. Ďalšie zlepšenie možno dosiahnuť osvetlením chladnejšieho tónu, ktoré je vnímané ako jasnejšie a periférny zrak je na takéto svetlo citlivejší. Modrá zložka, na ktorú je chladné svetlo bohaté, má výrazný aktivačný efekt a zlepšuje sústredenie aj pracovnú výkonnosť.

HLS480Ex

DentaSun MD