Firma Prodent – Ján Ilovičný bola založená krátko po nežnej revolúcii v roku 1991, hneď ako boli otvorené dvere pre možnosť súkromného podnikania. Firma vznikla za účelom poskytovania servisnej činnosti vtedy ešte pre štátne zubné ambulancie a zubné techniky, a postupne aj pre vzniknuté súkromné zubné ambulancie a súkromné zubné techniky.
V roku 1995 sa firma transformovala na obchodno-servisnú spoločnosť – právnickú osobu, PRODENT, s.r.o. Obchodná činnosť firmy sa začala viac rozvíjať a postupne sa rozširovalo portfólio našej ponuky. Získavali sme viac a viac kontraktov s renomovanými známymi aj menej známymi domácimi a so zahraničnými výrobcami. Ich výrobky sme postupne uvádzali na náš trh a výsledkom bola spokojnosť našich zákazníkov.

V súčasnosti poskytujeme komplexné služby pre zubné ambulancie od ich realizácie, vybavenie technikou, prístrojmi a nábytkom, financovanie a servis. Pre zubné techniky dodávame a servisujeme niektoré prístroje. Vieme zhotoviť ambulancie na kľúč aj pre dentálnu hygienu.

Našu činnosť sme rozšírili aj o služby pre veterinárne ambulancie, do ktorých dodávame mnohé prístroje a techniku.

Našimi zahraničnými obchodnými partnermi dnes sú
Naši domáci obchodní partneri: