Master Flux Plus

Prístroj na aplikáciu sedatív pri vedomí pacienta.

Sedatíva pri vedomí

Riadené podávanie kyslíka a oxidu dusného inhalačným spôsobom, ktorý vyvoláva uvoľnený pocit, ktorý znižuje emočný stres. Pocit úzkosti a vnímanie bolesti sú znížené, čím sa zvyšuje odolnosť pacienta a uľahčenie spolupráce s doktorom, pričom zachováva nezmenené životné reflexy. Sedáciu je možné aplikovať pre dospelých aj detských pacientov.

Prečo sedatíva pri vedomí?

Zložitosť operácii a zvýšená invazivita sú výsledkom značného predĺženia zákroku, ktorý vyžaduje nový prístup k pacientovi.

Ako dôsledok podávania sedatíva pri vedomí je možné znížiť chirurgický stres, zlepšiť spoluprácu pacienta a takisto produktivitu.

Prečo Master Flux Plus?

Master Flux Plus je jedinečný prístroj pre aplikáciu sedatíva pri vedomí, ktorý bol plne preskúmaný a vyvinutý v Taliansku. Všetky časti prístroja sú vyrobené v Tecno-Gaz a podliehajú starostlivej individuálnej kontrole. Aby sa zabránilo negatívnemu vizuálnemu a psychologickému dopadu na pacienta, všetky pripojovacie časti sú umiestnené do elegantnej skrinky vrátane fliaš pre kyslík a oxid dusný s  kapacitou 5 – 10 – 15 kg. Prístroj je mobilný, v prednej časti je regulátor  prietoku plynov a kompletné príslušenstvo.

Master Flux Plus splnil test stability, ktorý je stanovený príslušnými smernicami.

Žiadne rozptyľovanie plynu v priestore ordinácie

Rozptýleniu plynov bráni niekoľko konkrétnych prvkov:

 • Spätný ventil
 • Univerzálny konektor pre odsávanie dentálnej jednotky
 • Nová, ľahko predýchateľná membrána
 • Silikónová maska, ktorá sa prispôsobí na každú tvár
Nové nosné masky Intelliflux

Nosné masky majú pevné priehľadné polykarbonátové stredové púzdro, ktoré umožňuje viditeľnosť a zabraňuje akémukoľvek skrúcaniu. Zaručuje perfektné držanie. Adaptívne tlmenie a predná vidlica umožňujú dokonalé, stabilné umiestnenie. Zabraňuje akejkoľvek disperzii alebo úniku plynu. Všetky časti nosnej masky sú autoklávovateľné pri 134°C  a stredové ventily obsahujú spätné ventily.

Pripojenie v tvare „Y“

Umožňuje správne prúdenie zmesí plynov a zabraňuje tomu, aby sa vydychované plyny mohli vrátiť  späť do napájacieho obvodu. Malá komora eliminuje riziko výskytu CO.

Silikónový profil je veľmi pohodlný a je vhodný pre všetky typy tvárí.Umožňuje odhaliť emisie N2O v prostredí.

Výhody pre lekára a pacienta
 • Jednoduché používanie
 • Prispôsobiteľné pre každého pacienta
 • Nesmierne ekonomické a všestranné
 • Nesmierne bezpečné
 • Odstraňuje stres pre lekára pri práci
 • Znižuje čas ošetrenia
 • Znižuje úzkosť a strach pacienta
 • Veľmi užitočné v pediatrickej stomatológii
 • Väčší komfort počas ošetrovania pre lekára aj pre pacienta
 • Žiadne kontraindikácie
Video prezentácia