Prístroj na automat. navliekanie návlekov na obuv – ORMA

Lekárske protokoly vyžadujú prijatie PPE (Personal Protective Equipment – osobné ochranné vybavenie) a pacienti by ho používať.

Pokrývanie obuvi má špecifickú úlohu – izolácie obuvi, ktorá je zvyčajne príčinou prenosu mikróbov.

Obúvanie je normálna manuálna činnosť, ale pre niektoré kategórie ľudí si vyžaduje zdĺhavé a fyzické úsilie. To isté platí aj pri navliekaní návlekov.

ORMA pokrýva obuv automaticky tým, že sa chodidlo položí do prístroja, v ktorej je termoplastická fólia. Po vložení chodidla sa aktivuje zahrievací systém a v priebehu niekoľkých sekúnd sa topánka pokryje fóliou. Tým, že sa fólia pevne adaptuje na obuv(tesne prilieha), vytvorí sa absolútne izolovaná bariéra. Stiahnutá fólia je taktiež vodeodolná a nevytvára žiadne obštrukcie alebo prekážku pri chôdzi.

Prístroj ORMA nevyžaduje, aby pacient do neho vkladal len špecifickú obuv, pretože používa teplom sťahovateľnú fóliu. Používaním prístroja ORMA už nie je potrebné kupovať jednorázové návleky rôznej veľkosti, nevytvára sa veľký odpad, šetrí čas a znižuje náklady.
ORMA zjednodušuje manažment hygieny, redukuje náklady a zvyšuje imidž ambulancie.

ORMA je elegantný prístroj, v ktorom celý proces je kontrolovaný mikroprocesorom s možnosťou programovania.

Celý cyklus pokrývania obuvi termoplastickou fóliou sa aktivuje jednoducho vložením chodidla do prístroja.