MiniLED (Acteon Satelec)

Bezšnúrová MiniLED je polymerizačná lampa najnovšej generácie, ktorá spĺňa všetko to, čo sa očakáva od najnovšej technológie: nový dizajn, výkon, efektívnosť a rýchlosť.
MiniLED emituje svetlo v najefektívnejšej časti spektra, ktoré vyhovuje pre všetky druhy kompozitov. 3mm vrstvu kompozitu vytvrdzuje za 6-12 sek.

Špecifikácia:

  • výkon: 1 250 mW/cm2
  • Kapacita batérie: 2000 mAh
  • Vlnová dĺžka: 420 – 480 nm)