Nocospray®

Nocospray® je prístroj na dezinfekciu ovzdušia v miestnosti. negeneruje žiadnu vlhkosť, neobsahuje kyselinu peroctovú a nespôsobuje žiadnu koróziu.

Nocospray® = 100% automatická bio-dezinfekcia

OxyPharm koncept je založený na zdvojenej akcii difúzneho prístroja Nocospray® a dezinfekčného prostriedku Nocolyse®.
Nocospray®/Nocolyse® umožňuje automatickú dezinfekciu v akejkoľvek uzatvorenej miestnosti.
Nocospray® ošetrí miestnosť až do objemu 1 000m3. Pre väčšie priestory až do 20 000 m3 sa používa prístroj Nocomax®.

Výhody:

 • jednoduché používanie, rýchle a ekonomické
 • uniformná dezinfekcia všetkých povrchov, ošetrený je každý cm2
 • účinný pre všetky baktérie, plesne, vírusy a spóry
 • úplne rozkladateľný: enviromentálne príjemný a nealergický
BacTerminator® Dental

BacTerminator® Dental je vysokovýkonný dezinfekčný systém na ochranu vody pre zubné súpravy pred patogénnymi mikroorganizmami.
Okrem ochrany súpravy pred tvorením biofilmu, BacTerminator® Dental taktiež odstraňuje mikroorganizmy, častice a organické látky z vody, ktorá sa privádza do súpravy.
BacTerminator® Dental pracuje bez akéhokoľvek ovládania a bez chemikálií.

Proces, ktorý prebieha v BacTerminator® Dental z neupravenej vody na upravenú (vydezinfikovanú):

 1. 100 mikrónový filter, ktorý odstraňuje častice
 2. Aktívny uhlík, ktorý odstraňuje staré zvyšku chlóru
 3. Iónový menič, ktorý odstraňuje vápnik z vody
 4. 1 mikrónový filter, ktorý odstraňuje všetko, čo zostalo ešte vo vode
 5. Produkcia prirodzených dezinfekčných prostriedkov, ktoré chránia pred vznikom baktérií a tvoreniu biofilmu.
 6. Bioreakčná zóna – zaručuje, že všetky mikroorganizmy sú zničené

Výhody BacTerminator® Dental:

 • Znižuje prestoje na vašej zubnej súprave
 • Znižuje náklady na servis
 • Zvyšuje bezpečnosť pre personál aj pacienta
 • Inštalácia „Plug & Play“
 • Odstraňuje biofilm zo zubnej súpravy
 • Dodáva dezinfikovanú vodu
 • Chráni súpravu pred tvorením vodného kameňa

VŠTEKO TOTO BEZ POUŽÍVANIA CHEMIKÁLIÍ!

Modely:

 • BacTerminator® Dental pre 2 súpravy (samostatný prístroj)
 • BacTerminator® Dental Compact pre 2 súpravy (samostatný prístroj)
 • BacTerminator® Dental Retrofit pre 1 súpravu (zabudovateľný do súpravy)

S použitím „Booster“ je možné použiť BacTerminator® Dental až pre 6 súprav

H1 – Hygiena sacieho systému

H1 je plne automaticky systém pre čistenie a dezinfekciu sacieho systému v zubnej súprave.
Tento systém nepretržite dávkuje roztok GREEN & CLEAN H1 do sacieho vedenia a separátora amalgámu počas ošetrovania pacienta, keď je odsávačka aktívna, takže už nie je potrebné manuálne prevádzať procedúru čistenia/dezinfekcie po skončení práce.
Systém si nevyžaduje žiadnu údržbu, pracuje automaticky, len je potrebné asi 1x týždenné doplniť roztok.

WEK - Systém dekontaminácie vody

WEK je automatický systém na permanentnú úpravu (chemická dekontaminácia) vody v zubnej súprave do všetkých nástrojov v stolíku pre lekára a do striekačky.

Môže sa použiť zabudovateľná verzia – inštaluje sa do pľuvadlového bloku, alebo vo verzii samostatnej skrinky.

Okrem dekontaminácie vody aj odstraňuje biofilm v súprave.