Čistenie a dekontaminácia vzduchu - BEEWAIR

Jedinečný patentovaný systém

Jedinečný patentovaný systém na čistenie a dekontamináciu vzduchu pomocou technológie bevarizácie – krakovanie molekúl.

Bevarizácia umožňuje rozklad všetkých škodlivých molekúl, ktoré znečisťujú a kontaminujú ovzdušie, znovu ich skladá postupom mineralizácie na stabilné molekuly, čím sa vytvorí pôvodný čistý nekontaminovaný vzduch.

Účinnosť tejto technológie je 99,99% (baktérie, vírusy, plesne a chemickí znečisťovatelia).

Viac informácii nájdete v priložených dokumentoch.

Leták Beewair

Letak beewair

Listovací katalóg Beewair